Status prawny


Przedszkole działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2023, poz. 900) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
  2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U 2022 poz. 2230)
  3. Statutu Przedszkola Samorządowego w Gruszczycach.

Organem prowadzącym Przedszkole Samorządowe w Gruszczycach jest Gmina Błaszki.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.

Na czele przedszkola stoi dyrektor: mgr Magdalena Kwiatkowska

Informacja wytworzona przez:
Magdalena Kwiatkowska
email: psgruszczyce@op.pl tel.:438292692 fax: 438292692
, w dniu:  20‑06‑2014 09:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Kwiatkowska
email: psgruszczyce@op.pl tel.:438292692 fax: 438292692
, w dniu:  20‑06‑2014 09:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2024 11:07:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie