Status prawny


Przedszkole działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2017, poz. 59) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
  2. Statutu Przedszkola Samorządowego w Gruszczycach.


Przedszkole jest placówką publiczną w rozumieniu art. 13 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, gdyż:

  • realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego,
  • zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin,
  • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust.15 ust. 1.


Organem prowadzącym Przedszkole Samorządowe w Gruszczycach
jest Gmina Błaszki.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest
Kuratorium Oświaty w Łodzi, Delegatura w Sieradzu
Na czele przedszkola stoi dyrektor: mgr Magdalena Kwiatkowska

Informacja wytworzona przez:
Magdalena Kwiatkowska
email: psgruszczyce@op.pl tel.:438292692 fax: 438292692
, w dniu:  20‑06‑2014 09:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Kwiatkowska
email: psgruszczyce@op.pl tel.:438292692 fax: 438292692
, w dniu:  20‑06‑2014 09:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑01‑2019 14:45:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie