Przedmiot działalności i kompetencje


Przedszkole Samorzadowe w Gruszczycach jest placówką publiczną w rozumieniu art. 13 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, gdyż:

  • realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego,
  • zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin,
  • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust.15 ust. 1.

Organami przedszkola są:

  1. Dyrektor
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców

Kompetencje poszczególnych organów określa ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

  1. art. 68 kompetencje dyrektora
  2. art. 70 kompetencje rady pedagogicznej
  3. art. 84 kompetencje Rady Rodziców

Szczegółowe cele i zadania oraz kompetencje określa Statut Przedszkola Samorządowego w Gruszczycach.

Informacja wytworzona przez:
Magdalena Kwiatkowska
email: psgruszczyce@op.pl tel.:438292692 fax: 438292692
, w dniu:  08‑11‑2019 11:53:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Kwiatkowska
email: psgruszczyce@op.pl tel.:438292692 fax: 438292692
, w dniu:  08‑11‑2019 11:53:06
Data ostatniej aktualizacji:
12‑11‑2019 19:13:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie